Oë #1-7

1.
O’ skuirtë allanutë arravugghiëtë
nda’ nassë dë jurnëtë senza solë
ognë cosë më dicë fujëtennë
ognë cosë më dicë ndë fëdannë
puië fujë quannë vujë ma là stëcë
u mëlë ke të frekë ke cë frekë.

2.
Më sugutejë cume nu kënë a nottë.
Tu durmë. Ijë guardë a lamjë, më rëgerë
achiudë l’ucchjë pë cërcà na lucë
e trovë ombrë ke chiagnënë e më guardënë.
Allongë a mënë e t’accarezzë a guancë.
Ndo stëjë? Pëkkë nën stëjë këmmè? Pëkkë
Nën parlë? E’ na fëretë stu sëlenzjë
che u jurnë nën guarescë. E’ na fëretë
rëspërà, ave’ nu nomë, essë qualcunë.
Oë stëcë. U saccë. Stëcë e nun so’ ijë
e so ijë e cë stëkë. Cettë, cettë!

3.
Nën tenë amorë u munnë stammatenë.
Chiovë na jotta lordë. L’ëvë ngannë
u jurnë. L’agghië ngannë. Mmizzë a strëdë
na zokkëlë më guardë e po’ spareshë.
Pëkké nën crepë mo? Pëkké nën crepë?

4.
Sott’a n’ulivë vulessë cu’ttë
leggë Lucrezjë ndo parlë d’a mortë
e dë cumë cë fëcë dësgrazjëtë
e po dormë nu pokë dësgrazjëtë
pur’ijë dësgrazjëtë purë tu
nd’a grazjë dë l’ulivë. Sottë ai cosë
stëcë na vocë cha parlë a nisciunë
nda lengë dë nësciunë. Ma tu a sindë?
I capescë i parolë? Më capescë?

5.
तत् terra mbossë nerë terra apertë
तत् terravokkë terra ke tëmagnë
तत् nottëterrë nottëke të sputë
तत् portakiusë portë ke त्वम् असि.

6.
Corë ke battë cumë pë dispittë
pë vëdè chi è chiù fortë, tu o a vetë,
corë ke decë sè e terë annanzë,
corë scujrtë, corë senza pëcë
spakkëtë in dëjë cumë e nu granëtë
tu cësa scuffulëtë portarottë
jurnë ke sëpë quantë è bellë a nottë.

7.
Peggië dë nu criaturë ke pazziejë
t’ammuccë arret’a n’albërë a nu stepë
a na faccë a na nuvëlë: e m’aspittë.
E quandë m’avvëcenë të në vëjë
e po’ t’ammuccë ancorë. Nën cë stëjë
e stëjë, më kiëmë e të stëjë cettë
si’ cosë e nën zi’ nindë. E quistu jukë
trattenë ciëlë e terrë, sangë e ossë.
धर्मक्षेत्रे nën tengë arkë né freccë
né parolë né vocë né sustanzë.
Oë shkettë, Oëejë, Oë nomë ke së spakkë.

Author: Antonio Vigilante

antoniovigilante@autistici.org

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *